April 28., 2024 – 7pm // NAPFONAT – Transylvania concert tour

Napfonat – ERDÉLYI TURNÉ

Tagok:
Szarka Anita
Szalay Heni
Tóth Orsi
Tóth Eszter
Volkova Kriszti

A Napfonat visszatér a Posticumba április 28-án!

Az öttagú női a cappella együttes decemberi teltházas adventi koncertje után áprilisban ismét ellátogat Nagyváradra bemutatni a 4 őselem tematikájára íródott Harmatcseppben él a világ bennem című nagylemezük zenei anyagát is, mely a Föld, Levegő, Tűz és Víz minőségeit próbálja énekhanggal közelebb hozni a hallgatóhoz és érzékenyíteni az életet adó elemekhez való kapcsolatát. A lemez felkerült a világ legjelentősebb világzenei toplistájára, a World Music Charts Europe 11. helyére. Az album előfutára, a Mint a zápor pedig bekerült a DAL 2022 című műsor döntőjébe, a legjobb 8 produkció közé.
A Napfonat különleges színfoltja a magyarországi zenei palettának, hiszen a formáció öt énekesnő, öt frontember találkozása, alkotói közössége, akik együtt a világzene tágas és sokszínű műfajában tevékenykednek. Saját szerzeményeket, valamint magyar és más kultúrák népdalait dolgozzák fel polifonikus hangzásba öltöztetve. Zenéjük egyediségét adja, hogy az énekhangok összefonódása mellett fontos szerep jut a perkusszív hangszereknek.

A koncertre szeretettel látunk minden kedves érdeklődőt!

                                             facebookinstagramyoutube

MAY 26., 2024 – 7pm // MANTRA & JAZZ

– opening concert –

MANTRA & JAZZ

The first concert of the jazzterrace opens the Posticum‘s 25th anniversary year!

EN
The program coincides with the last international sesshine (retreat) of Swiss Jesuit monk and Zen master Niklaus Brantschen. The Program is a big meeting. Sacred texts and ancient melodies meet jazz and the improvisations of the Zurich dancer Marianne Kaiser. As a farewell, we can hear some personal tips from Zen master Niklaus Brantschen: about meeting, arriving, and living life to the fullest.

RO
Primul concert al terasei de jazz de vară deschide anul de 25 de ani de la Posticum. Programul coincide cu ultima ședință internațională (retragere) a călugărului iezuit elvețian și a maestrului zen Niklaus Brantschen. Programul este o mare întâlnire. Textele sacre și melodiile străvechi se întâlnesc cu jazz-ul și improvizațiile dansatoarei din Zurich Marianne Kaiser. Drept rămas bun, putem auzi câteva sfaturi personale de la maestrul zen Niklaus Brantschen: despre întâlnirea, sosirea și trăirea la maximum a vieții.

HU
A nyári jazzterasz első koncertje nyitja meg a Posticum 25. jubileumi évét. A Program egybeesik Niklaus Brantschen svájci jezsuita szerzetes és zen mester utolsó nemzetközi sesshinével (elvonulás). A Program egy nagy találkozás. A szent szövegek és az ősi dallamok találkoznak a dzsesszel és Marianne Kaiser zürichi táncművésznő impovizációival. Búcsúzásul néhány személyes tippet hallhatunk Niklaus Brantschen zen mestertől: találkozásról, megérkezésről, a teljes életről.

stay tuned!!

MAY 21. -27., 2024.: ”ARTIST IN RESIDENCE”

Für das «artist in residence»-Programm verlegen Persönlichkeiten ihren Wohnsitz für eine bestimmte Zeit ins Posticum

Begegnung mit Niklaus Brantschen
Internationale Zen-Tage

unter Mitwirkung von Marianne Kaiser, Tanzlehrerin (Zürich)
und Peter Terness, Zen Lehrer (Heidelberg)

Hier gehts zum Programm

EN
For the “artist in residence” program, personalities move to the Posticum for a specific period of time

Meeting Niklaus Brantschen
International Zen Days

with the participation of Marianne Kaiser, dance teacher (Zurich)
and Peter Terness, Zen teacher (Heidelberg)

Infos & details here

RO
Întâlnire cu Niklaus Brantschen
Zilele Internaționale Zen

cu participarea Marianne Kaiser, profesoară de dans (Zurich)
și Peter Terness, profesor Zen (Heidelberg)

Click aici pentru program

HU
Találkozás Niklaus Brantschennel
Utolsó nemzetközi Zen-napok

közösen Marianne Kaiser táncművésszel (Zürich)
és Peter Terness Zen-tanítóval (Heidelberg)

További részletek

ZEN, ZAZEN, MEDITATION

ZEN, ZAZEN, MEDITATION

Zen is a practice and a tool. Zen is a means of changing our consciousness and our fulfillment. By practicing Zen, we get rid of the confusion of our thoughts, the restlessness, the constant buzz that burdens our consciousness. Although Buddhism preserved this ancient practice in its purest form, Zen is not a religion. Zen is a practical path, a method that transcends all classification.

Viktor Pári has been practicing Zen meditation for more than eight years. Member of the One Drop Zen group in Hungary. He arrived at Posticum in 2021 and had an important role, when Imre Rencsik, the founder of the house, reorganized the hospitality with Niklaus Brantschen, a Swiss Jesuit monk, and started the Zen Hostel. Zen Hostel is run by Posticum and the One Drop Zen community. Every day in the morning and in the evening between 7 and 8:30 Viktor leads a Zen meditation in the house. Those interested can contact him in person, and he will give an introduction to beginners.

István „Taikyo“ Szaladják is the leader of the Hungarian One Drop Zen Community, and is a student of Zen master Taigen Shodo Harada. Béla Balázs award-winning feature film cameraman and director, previously taught at Budapest Metropolitan University. It was István Szaladják „Taikyo“ who brought Zen to the Posticum. Our artistic and spiritual advisor, our friend.

Taigen Shodo Harada Roshi is a Japanese Zen master and the leading master of the international sangha (Zen community) of One Drop Zen. His students have founded many One Drop communities around the world, which are in constant contact with him. Practitioners regularly visit Japan to further deepen their knowledge and experience at the Harada roshi monastery.
Since 2016, the roshi (i.e. master) has been regularly visiting and holding sesshin (retreats) at the Posticum.

MORE DETAILS AND INFORMATION: email: Viktor Pári

A Zen egy gyakorlati út
Minden nap reggel és este 7 – 8.30 óra között Pári Viktor zen meditációt vezet. Az érdeklődők személyesen nála jelentkezhetnek, a kezdőknek bevezetőt tart.

Zen – o cale de practică
In fiecare dimineață și seară între orele 7 și 8:30, Viktor Pari conduce meditația Zen. Cei interesați îl pot contacta personal, iar el va oferi o introducere începătorilor.

ARCHIMEDES

Vasárnap
játszunk és zenélünk
a Posticum kápolnájában: 10.00 – 16.00
A programot 2024 áprilisban ujraindítjuk!

Aki belefeledkezik a játékba, egyre többet lát, egyre többet hall. (Mt. 18,1-4)

Arkhimédész a nagy feltaláló tudását fegyvergyártásra használta, halála sorsszerű, római katona vetett véget életének. „A tudást a béke szolgálatába kell állítani”, vallja Tempfli Ádám nagyváradi matektanár.

Minden vasárnap reggel 10 órától délután 16 óráig a Posticum kápolnájában rácsodálkozhatunk és felfedezhetjük, hogy a világmindenségben rend van.
Minden korosztály, óvodástól a nyugdíjasokig, mindenki kipróbálhatja a mágneses játékokat. A játék mértani tudást közvetít, segít látni és gondolkozni. Ha elég nyitottak vagyunk, rácsodálkozunk a Posticum kápolnájában az isteni tudásra, amelynek mindnyájan részesei vagyunk.

Századokon, évezredeken át felfedezett mértani tudás segítségével a tanár úr (ellentétben Arkhimédésszel) hangszereket gyárt.
Arkhimédész spiráljára épült a gitár, hárfa, citera, hegedű, basszusgitár, mandolin, mandola készítése is.
Az ismert dó,re,mi…skálarendszer nem található meg ezeken a hangszereken, de a harmónia igen. Felfedezhetjük, mennyi minden van, amit nem ismerünk, és megtapasztalhatjuk, mindnyájan egy nagy rend és tudás része vagyunk.

Ezeken a hangszereken mindenki tud játszani, korosztálytól függetlenül. A 144 húros csapó hárfán és a fény xiloterán és a hárfahegedűn már 4 éves gyerek is játszik. A pedagógus ugyan jelen van, de nem oktat, a szabadság és a harmónia kibontakozásának nyújt teret.
A mágneses játékkal mindenféle mértani alakzatot ki le het rakni. Segít térben látni, fejleszti a gondolkozást, a koncentrációt.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

———-

Duminică
ne jucăm și facem muzică
în capela Posticum: de la ora  10:00 – 16:00
Programul va fi reluat în luna aprilie 2024!

Oricine se pierde în joc, vede și aude tot mai mult. (Mt. 18,1-4)

Arhimede și-a folosit cunoștințele de mare inventator pentru a fabrica arme, moartea sa a fost fatidică, un soldat roman i-a pus capăt vieții. „Cunoașterea trebuie pusă în slujba păcii”, spune profesorul de matematică Ádám Tempfli din Oradea.

În fiecare duminică de la 10:00 la 16:00 în capela Posticum, ne putem minuna și putem descoperi că există ordine în univers. Oameni de toate vârstele, de la preșcolari la vârstnici, pot încerca jucăriile magnetice. Jocul transmite cunoștințe de geometrie, ne ajută să vedem și să gândim. Dacă suntem suficient de deschiși, ne vom minuna în capela Posticum de cunoașterea divină din care facem cu toții parte.
Cu ajutorul cunoștințelor geometrice descoperite de-a lungul secolelor și miilor de ani, profesorul (spre deosebire de Arhimede) produce instrumente muzicale. Fabricarea chitarei, harpei, citarei, viorii, chitarei bas, mandolinei și mandolei a fost bazată și ea pe spirala lui Arhimede. Sistemul de scară familiar do, re, mi… nu se găsește pe aceste instrumente, dar armonia se găsește in ele. Putem descoperi cât de multe nu știm și putem avea experiența că toți facem parte dintr-o mare ordine și cunoaștere.

Toată lumea poate cânta la aceste instrumente, indiferent de vârstă. Chiar și un copil de 4 ani poate cânta la harpa de percuție cu 144 de corzi, la xilotera ușoară și la vioara de harpă. Deși profesorul este prezent, el nu predă, el oferă spațiu pentru desfășurarea libertății și armoniei.
Tot felul de forme geometrice pot fi create cu jucăria magnetică. Ne ajută să vedem în spațiu, dezvoltă gândirea și concentrarea.

Părțile interesate sunt binevenite!

———-

Sunday
we play and play music
in the Posticum chapel: 10:00 a.m. – 4:00 p.m
The program will restart in april 2024!

Anyone who loses himself in play sees and hears more and more. (Mt. 18,1-4)

Archimedes used his knowledge as a great inventor to manufacture weapons, his death was fateful, a Roman soldier ended his life. „Knowledge must be put at the service of peace“, says Math teacher Ádám Tempfli from Oradea.

Every Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. in the Posticum chapel, we can marvel and discover that there is order in the universe. All ages, from preschoolers to senior citizens, can try magnetic toys. The game conveys knowledge of geometry, helps to see and think. If we are open enough, we will marvel in the chapel of the Posticum at the divine knowledge of which we are all a part.
With the help of geometric knowledge discovered over centuries and thousands of years, the teacher (unlike Archimedes) produces musical instruments. The making of the guitar, harp, zither, violin, bass guitar, mandolin, and mandola was also based on Archimedes‘ spiral. The familiar do, re, mi… scale system is not found on these instruments, but harmony is. We can discover how much there is that we do not know, and we can experience that we are all part of a great order and knowledge.

Everyone can play these instruments, regardless of age. Even a 4-year-old child can play the 144-string percussion harp, the light xilotera and the harp violin. Although the teacher is present, he does not teach, he provides space for the development of freedom and harmony.
All kinds of geometric shapes can be laid out with the magnetic toy. It helps to see in space, it develops thinking and focus.

Interested parties are warmly welcomed!