JULY 26. // JAZZTERRACE 2024: ACOUSTIC STATION TRIO

2024 July 26.
ACOUSTIC STATION TRIO

Puiu Bărnuțiu – piano
Georgescu Bogdan – bass
Szűcs József – drums

admission: donation // start: 19:00

The band plays jazz standards and pop music hits in a unique, jazzy (Swing & Bossa-Nova) sound. The three members of the trio have been playing together for many years in different genres – they are the founders and main members of the bands In Extenso and In Jazztenso – they know each other’s vibes well, so the result is an exciting yet light, fun experience that can be enjoyed by both discerning and less discerning ears.

The Jazz concerts on the Posticum terrace are with free entrance – Instead, we suggest our guests to make a donation of 25 RON to support the social, cultural and educational projects of the association Posticum  Romania.

See you soon!!

AUG 08. & 09. // BLUES & ROCK CONCERT – STUMBLING ANGELS BAND

2024 August  08. & 09.
STUMBLIN’ ANGELS BAND

admission: donation // start: 20:00


Fellép a „Stumblin’ Angels Band” baráti társaság

Dr. Barcsay András orvos Németországban született, a Posticum barátja, pszichiátere. Dél-Magyarországon megalapította a Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítványt, majd a Bukdácsoló Angyalok Városa projektet. A zenekar egy baráti társaság tagjaiból, akik önkéntes segítők és kísért személyekből áll.

A blues-rock-zeneszámok között az improvizációk sem maradnak el. Nagyváradról Bader Robert Olivér meghatározó tagja a zenekarnak Az ismert rock-blues számok között Barcsay néhány saját száma is felcsendül.

Belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!


— — — —

Va concerta grupul de prieteni „Stumblin’ Angels Band”.

Doctorul András Barcsay, născut în Germania, este prieten și psihiatru al Posticum. În sudul Ungariei, a înființat Fundația Satul Copiilor Gyertyaláng Gyertyaláng în Máriakéméndi, apoi proiectul Orașul îngerilor care căde. Trupa este formată din membri ai unui grup de prieteni care sunt voluntari și persoane însoțite.

Improvizațiile nu sunt lăsate în urmă printre melodiile blues-rock. Robert Olivér Bader din Oradea este un membru cheie al trupei.

Intrare liberă.

Vă așteptăm cu drag!!

ZEN, ZAZEN, MEDITATION

ZEN, ZAZEN, MEDITATION

Zen is a practice and a tool. Zen is a means of changing our consciousness and our fulfillment. By practicing Zen, we get rid of the confusion of our thoughts, the restlessness, the constant buzz that burdens our consciousness. Although Buddhism preserved this ancient practice in its purest form, Zen is not a religion. Zen is a practical path, a method that transcends all classification.

Viktor Pári has been practicing Zen meditation for more than eight years. Member of the One Drop Zen group in Hungary. He arrived at Posticum in 2021 and had an important role, when Imre Rencsik, the founder of the house, reorganized the hospitality with Niklaus Brantschen, a Swiss Jesuit monk, and started the Zen Hostel. Zen Hostel is run by Posticum and the One Drop Zen community. Every day in the morning and in the evening between 7 and 8:30 Viktor leads a Zen meditation in the house. Those interested can contact him in person, and he will give an introduction to beginners.

István „Taikyo“ Szaladják is the leader of the Hungarian One Drop Zen Community, and is a student of Zen master Taigen Shodo Harada. Béla Balázs award-winning feature film cameraman and director, previously taught at Budapest Metropolitan University. It was István Szaladják „Taikyo“ who brought Zen to the Posticum. Our artistic and spiritual advisor, our friend.

Taigen Shodo Harada Roshi is a Japanese Zen master and the leading master of the international sangha (Zen community) of One Drop Zen. His students have founded many One Drop communities around the world, which are in constant contact with him. Practitioners regularly visit Japan to further deepen their knowledge and experience at the Harada roshi monastery.
Since 2016, the roshi (i.e. master) has been regularly visiting and holding sesshin (retreats) at the Posticum.

MORE DETAILS AND INFORMATION: email: Viktor Pári

A Zen egy gyakorlati út
Minden nap reggel és este 7 – 8.30 óra között Pári Viktor zen meditációt vezet. Az érdeklődők személyesen nála jelentkezhetnek, a kezdőknek bevezetőt tart.

Zen – o cale de practică
In fiecare dimineață și seară între orele 7 și 8:30, Viktor Pari conduce meditația Zen. Cei interesați îl pot contacta personal, iar el va oferi o introducere începătorilor.

ARCHIMEDES

Vasárnap
játszunk és zenélünk
a Posticum kápolnájában: 10.00 – 16.00
A programot 2024 áprilisban ujraindítjuk!

Aki belefeledkezik a játékba, egyre többet lát, egyre többet hall. (Mt. 18,1-4)

Arkhimédész a nagy feltaláló tudását fegyvergyártásra használta, halála sorsszerű, római katona vetett véget életének. „A tudást a béke szolgálatába kell állítani”, vallja Tempfli Ádám nagyváradi matektanár.

Minden vasárnap reggel 10 órától délután 16 óráig a Posticum kápolnájában rácsodálkozhatunk és felfedezhetjük, hogy a világmindenségben rend van.
Minden korosztály, óvodástól a nyugdíjasokig, mindenki kipróbálhatja a mágneses játékokat. A játék mértani tudást közvetít, segít látni és gondolkozni. Ha elég nyitottak vagyunk, rácsodálkozunk a Posticum kápolnájában az isteni tudásra, amelynek mindnyájan részesei vagyunk.

Századokon, évezredeken át felfedezett mértani tudás segítségével a tanár úr (ellentétben Arkhimédésszel) hangszereket gyárt.
Arkhimédész spiráljára épült a gitár, hárfa, citera, hegedű, basszusgitár, mandolin, mandola készítése is.
Az ismert dó,re,mi…skálarendszer nem található meg ezeken a hangszereken, de a harmónia igen. Felfedezhetjük, mennyi minden van, amit nem ismerünk, és megtapasztalhatjuk, mindnyájan egy nagy rend és tudás része vagyunk.

Ezeken a hangszereken mindenki tud játszani, korosztálytól függetlenül. A 144 húros csapó hárfán és a fény xiloterán és a hárfahegedűn már 4 éves gyerek is játszik. A pedagógus ugyan jelen van, de nem oktat, a szabadság és a harmónia kibontakozásának nyújt teret.
A mágneses játékkal mindenféle mértani alakzatot ki le het rakni. Segít térben látni, fejleszti a gondolkozást, a koncentrációt.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

———-

Duminică
ne jucăm și facem muzică
în capela Posticum: de la ora  10:00 – 16:00
Programul va fi reluat în luna aprilie 2024!

Oricine se pierde în joc, vede și aude tot mai mult. (Mt. 18,1-4)

Arhimede și-a folosit cunoștințele de mare inventator pentru a fabrica arme, moartea sa a fost fatidică, un soldat roman i-a pus capăt vieții. „Cunoașterea trebuie pusă în slujba păcii”, spune profesorul de matematică Ádám Tempfli din Oradea.

În fiecare duminică de la 10:00 la 16:00 în capela Posticum, ne putem minuna și putem descoperi că există ordine în univers. Oameni de toate vârstele, de la preșcolari la vârstnici, pot încerca jucăriile magnetice. Jocul transmite cunoștințe de geometrie, ne ajută să vedem și să gândim. Dacă suntem suficient de deschiși, ne vom minuna în capela Posticum de cunoașterea divină din care facem cu toții parte.
Cu ajutorul cunoștințelor geometrice descoperite de-a lungul secolelor și miilor de ani, profesorul (spre deosebire de Arhimede) produce instrumente muzicale. Fabricarea chitarei, harpei, citarei, viorii, chitarei bas, mandolinei și mandolei a fost bazată și ea pe spirala lui Arhimede. Sistemul de scară familiar do, re, mi… nu se găsește pe aceste instrumente, dar armonia se găsește in ele. Putem descoperi cât de multe nu știm și putem avea experiența că toți facem parte dintr-o mare ordine și cunoaștere.

Toată lumea poate cânta la aceste instrumente, indiferent de vârstă. Chiar și un copil de 4 ani poate cânta la harpa de percuție cu 144 de corzi, la xilotera ușoară și la vioara de harpă. Deși profesorul este prezent, el nu predă, el oferă spațiu pentru desfășurarea libertății și armoniei.
Tot felul de forme geometrice pot fi create cu jucăria magnetică. Ne ajută să vedem în spațiu, dezvoltă gândirea și concentrarea.

Părțile interesate sunt binevenite!

———-

Sunday
we play and play music
in the Posticum chapel: 10:00 a.m. – 4:00 p.m
The program will restart in april 2024!

Anyone who loses himself in play sees and hears more and more. (Mt. 18,1-4)

Archimedes used his knowledge as a great inventor to manufacture weapons, his death was fateful, a Roman soldier ended his life. „Knowledge must be put at the service of peace“, says Math teacher Ádám Tempfli from Oradea.

Every Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. in the Posticum chapel, we can marvel and discover that there is order in the universe. All ages, from preschoolers to senior citizens, can try magnetic toys. The game conveys knowledge of geometry, helps to see and think. If we are open enough, we will marvel in the chapel of the Posticum at the divine knowledge of which we are all a part.
With the help of geometric knowledge discovered over centuries and thousands of years, the teacher (unlike Archimedes) produces musical instruments. The making of the guitar, harp, zither, violin, bass guitar, mandolin, and mandola was also based on Archimedes‘ spiral. The familiar do, re, mi… scale system is not found on these instruments, but harmony is. We can discover how much there is that we do not know, and we can experience that we are all part of a great order and knowledge.

Everyone can play these instruments, regardless of age. Even a 4-year-old child can play the 144-string percussion harp, the light xilotera and the harp violin. Although the teacher is present, he does not teach, he provides space for the development of freedom and harmony.
All kinds of geometric shapes can be laid out with the magnetic toy. It helps to see in space, it develops thinking and focus.

Interested parties are warmly welcomed!