RO:
„Servește pacea și liniștea și siguranța țării”
Presa bisericească a Ungariei pe vremea legilor evreilor (1938-1942)
Opera prezentată este o nouă variantă a unui tratat existent, acum transformat în monografie și extins printr-o culegere de texte, care analizează prezentarea în presă a celor cinci legi referitoare la evrei din perioada 1938-1942. Autorul evaluează această perioadă ca un eșec moral și pierdere a legitimității al bisericilor creștine din Ungaria, deoarece reglementările limitative și privative de drepturi la adresa evreilor, nu a stârnit rezistență din partea bisericilor; în mare parte au fost de acord cu acestea, vrând-nevrând au luat parte la procesul prin care societatea maghiară s-a ”acordat pe frecvența” Holocaustului.
Prezentarea va fi compusă din două blocuri a câte 15 minute, în urma ambelor blocuri va avea loc un rezumat de 5 minute în limba română.
Publicul va putea înainta întrebări atât în limba maghiară, cât și în limba română, autorul fiind născut în Transilvania.
HU:
„Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja”
A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938-1942)
Dr. Jakab Attila, a budapesti Holokauszt Emlékközpont történésze az 1938-tól 1942-ig terjedő időszak öt zsidótörvényének sajtóreprezentációját vizsgálja.
A szerző a magyarországi keresztény egyházak teljes erkölcsi csődjeként és hitelvesztéseként értékeli az időszakot, hiszen a zsidóságot sújtó korlátozó rendelkezések és jogfosztások az egyháziakból nem váltottak ki ellenállást; azokkal nagyjából egyetértettek, így akarva-akaratlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar társadalom mintegy „ráhangolódjon” a Holokausztra.
Az előadás 2 x 15 perces magyar nyelvű blokkból áll, és mindegyiket egy 5 perces román nyelvű összefoglaló követi.
A közönség románul és magyarul kérdezhet.
Az előadó/szerző „Magyar és keresztény ország. Keresztény felekezetek és antiszemitizmus a Horthy-korszakban” c. tanulmánykötete (Budapest: WJLF, 2021) szabadon hozzáférhető:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *